To the Top

Tobaksanvändning under tidig graviditet efter region och år. Andel (procent).

Choose variables

Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Selected 0 of total 312

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1983 , 1984 , 1985 ,

Selected 1 of total 39

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 150,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 150,000

Obs:

Tabellen innehåller för närvarande endast rökande gravida
Andel (%) rökande gravida vid inskrivning till mödravårdscentral (cirka vecka 12)
under perioden.
Småtal (värde 1-3) redovisas inte. I vissa fall är uppgifterna bristfälliga och
i de fall bortfallet är över 40 % redovisas inte andel rökare.