Till toppen

Tobaksanvändning under tidig graviditet efter region och år. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1983 , 1984 , 1985 ,

Valda 1 Totalt 39

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Obs:

Tabellen innehåller för närvarande endast rökande gravida
Andel (%) rökande gravida vid inskrivning till mödravårdscentral (cirka vecka 12)
under perioden.
Småtal (värde 1-3) redovisas inte. I vissa fall är uppgifterna bristfälliga och
i de fall bortfallet är över 40 % redovisas inte andel rökare.