To the Top

Fallolyckor bland äldre, vårdade efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv.

Choose variables

Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Selected 0 of total 312

Optional variable
Mandatory

Selected 0 of total 2

Selected 0 of total 3

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006-2010 , 2007-2011 , 2008-2012 ,

Selected 1 of total 13

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 150,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 150,000
Data kommer från dynamiska register som förändras bakåt i tiden allt
eftersom justeringar görs.
Beakta att små förändringar i antalet fall ger stora utslag i kommuner
med få invånare när man använder ett mått som är relaterat till
befolkningsstorleken.
För åldersstandardiseringens standardpopulation, se Definitioner,
kommentarer och källor.
Fallskador omfattar både slutenvård och specialiserad öppenvård från
och med senaste uppdatering. Tidigare omfattades endast slutenvård.
Tidsserien har justerats bakåt.