Till toppen

Fallolyckor bland äldre, vårdade efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006-2010 , 2007-2011 , 2008-2012 ,

Valda 1 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Data kommer från dynamiska register som förändras bakåt i tiden allt
eftersom justeringar görs.
Beakta att små förändringar i antalet fall ger stora utslag i kommuner
med få invånare när man använder ett mått som är relaterat till
befolkningsstorleken.
För åldersstandardiseringens standardpopulation, se Definitioner,
kommentarer och källor.
Fallskador omfattar både slutenvård och specialiserad öppenvård från
och med senaste uppdatering. Tidigare omfattades endast slutenvård.
Tidsserien har justerats bakåt.