Till toppen

Folkhälsodata

Sökresultat: (105 träffar)
Tabell Publicerat
Tobaksanvändning under tidig graviditet efter region och år. Andel (procent). 2022-12-22
Inskriven i förskola efter kön, region och år. Andel (procent). 2023-06-20
Gymnasiebehörighet efter kön, region och år. Andel (procent). 2023-10-20
Gymnasieexamen efter kön, region och år. Andel (procent). 2024-01-29
Ekonomisk standard efter kön, region och år. Tusen kronor. 2024-01-26
Låg ekonomisk standard (relativ), barn och unga vuxna efter kön, region och år. Andel (procent). 2023-10-25
Låg inkomststandard (absolut), barn och unga vuxna efter kön, region och år. Andel (procent). 2023-10-25
Varaktigt låg ekonomisk standard (relativ), barn och unga vuxna efter kön, region och år. Andel (procent). 2023-10-25
Varaktigt låg inkomststandard (absolut), barn och unga vuxna efter kön, region och år. Andel (procent). 2023-10-25
Medellivslängd efter kön, region och år (5-årsmedelvärden). Antal. 2024-04-08
Spädbarnsdödlighet efter kön, region och år. Antal per 1000 födda. 2023-06-20
Fall efter kommun och vecka (tidsserie). Antal, antal per 10 000 inv. 2024-05-16
Kommuner som deltagit i HALT-mätning per år. 2024-04-02
Röstberättigade efter region och år. Antal. 2023-03-22
Valdeltagande efter region och år. Andel (procent). 2023-10-10
Skattesats samt kommunalekonomisk utjämning efter region och år. 2024-04-15
Tobaksrökning i hemmet efter barnets ålder, region och födelseår. Andel (procent). 2023-09-20
Ekonomisk standard efter percentilgränser, region och år. Tusen kronor. 2024-01-26
Låg ekonomisk standard (relativ) efter kön, region och år. Andel (procent). 2023-10-25
Låg inkomststandard (absolut) efter region, kön och år. Andel (procent). 2023-10-25
Varaktigt låg ekonomisk standard (relativ) efter kön, region och år. Andel (procent). 2023-10-25
Varaktigt låg inkomststandard (absolut) efter kön, region och år. Andel (procent). 2023-10-25
Saknar kontantmarginal efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-15
Avstått från att gå ut ensam av rädsla efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
Störd sömn av trafikbuller efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
Tobaksrökning, daglig efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
Alkohol, riskkonsumtion efter kön, region och år. Andel (procent). 2023-06-01
Narkotikaanvändning efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
Riskabelt spelande efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
Dricker sötad dryck efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
Fysisk aktivitet efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
Stillasittande efter kön, region och år (4-årsmedelvärde). Andel (procent). 2023-06-01
Grönsaks- och rotfruktsintag, dagligt efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
Valdeltagande efter kön, region och år. Andel (procent). 2023-12-21
Utsatt för kränkande behandling eller bemötande efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
Utsatt för våld eller hot om våld efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
Tillit till andra efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
MPR-vaccination, barn efter region och år. Andel (procent). 2023-06-15
HPV-vaccination, barn efter födelseår och region. Andel (procent). 2022-04-25
Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
Självskattad hälsa efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
Förtida dödlighet efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv. 2023-11-10
Psykiskt välbefinnande efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
Psykisk påfrestning, allvarlig, efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
Stress efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
Suicid efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv. 2023-11-10
Cirkulationsorganens sjukdomar, död efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv. 2023-11-21
Hjärtinfarkt, insjuknande efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv. 2023-11-29
Stroke, insjuknande efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv. 2023-11-20
Lungcancer, död efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv. 2023-11-10
Bröstcancer, död efter region och år. Antal per 100 000 kvinnor. 2023-11-21
Prostatacancer, död efter region och år. Antal per 100 000 män. 2023-11-22
Tjock- och ändtarmscancer, död efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv. 2023-11-10
Malignt melanom, död efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv. 2023-11-10
Oavsiktliga skador och förgiftningar, död efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv. 2023-11-10
Fallolyckor bland äldre, vårdade efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv. 2023-11-23
Olyckor, barn och unga, vårdade efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv. 2023-11-22
Våldsrelaterad skada, vårdade efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv. 2023-11-10
Värk i rörelseorganen, svår, efter kön, region och år. Andel (procent). 2023-06-01
Alkoholindex, död efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv. 2023-11-10
Läkemedels- och narkotikaförgiftningar, död efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv. 2023-11-10
Övervikt och fetma efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-06-01
Barnvaccinationer efter vaccin, region och år 2021-. Andel (procent). 2023-12-05
HPV-vaccinationer till barn efter antal doser, födelseår, region och år. Andel (procent). 2023-11-29
Barnvaccinationer efter vaccin, region och år 2002-2020. Andel (procent). 2022-12-16
Covid-19-vaccinationstäckning, efter dos, ålder och region. Antal, andel (procent). 2024-05-16
Arbetslöshet (registerbaserad) efter utbildningsnivå, kön, region och år. Andel (procent). 2024-01-22
Arbetslöshet (registerbaserad) efter ålder, kön, region och år. Andel (procent). 2024-01-22
Förvärvsarbetande efter ålder, kön, region och år. Antal, andel (procent). 2024-03-01
Förvärvsarbetande efter utbildningsnivå, kön, region och år. Antal, andel (procent). 2024-03-04
Folkmängd efter ålder, kön, region och år. Antal. 2024-02-22
Folkmängd efter ålder (funktionell indelning), kön, region och år. Antal. 2024-02-27
Familjer efter familjestorlek, region och år. Antal. 2024-03-14
Flyttningar efter ålder, kön, region och år. Antal. 2024-02-23
Invånare efter födelseland, kön, region och år. Antal. 2022-04-25
Utbildningsnivå efter ålder, kön, region och år. Antal, andel. 2023-05-12
Sjuk- och aktivitetsersättning efter ålder, kön, region och år. Antal. 2023-01-17
Inkomstnivå efter kön, region och år. Antal, andel (procent). 2024-03-14
Familjer med låga inkomster efter familjetyp, region och år. Andel (procent). 2024-03-14
Ohälsotal (ohälsodagar per person och år) efter ålder, kön, region och år. Antal. 2023-01-17
Alkoholkonsumtion efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Stillasittande efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Diabetes efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Funktionsnedsättning efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Hälsa, allmän efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Långvarig sjukdom efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Frukt- och grönsaksintag efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Vikt, BMI efter kön, region och år. Andel (procent). 2023-02-14
Cannabisanvändning efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). 4-årsmedelvärden. Andel (procent). 2023-02-14
Narkotikaanvändning efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Ängslan, oro eller ångest efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Psykiskt välbefinnande, nedsatt efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Sömnbesvär efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Stressad efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Socialt deltagande, lågt efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Emotionellt stöd, avsaknad av, efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Fysiskt våld, utsatt för efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Praktiskt stöd, avsaknad av, efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Spelat efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Tandhälsa efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Tandläkarvård, avstått trots behov efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-02-14
Tobakskonsumtion efter kön, region och år (4-årsmedelvärden). Andel (procent). 2023-10-10
BMI för barn efter viktklass, ålder och region. Andel (procent). 2023-06-20
BMI för barn efter viktklass, kön och region. Andel (procent). 2023-06-20